schema

Meppeler Handels Vereniging

De MHV behartigt de belangen van ondernemend Meppel. Zij voorziet in onderlinge contacten. Ze voert overleg met de gemeente en andere officiële instanties. De onderwerpen die zij bespreekt, raken alle ondernemers: verkeer en parkeren, ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, enz. Via het infoblad (digitaal) informeert de MHV de leden.

Voorzitter: De heer Jan Meijer
info@mhv-meppel.nl
Secretaris: De heer Jan Bril
secretariaat@mhv-meppel.nl

Links

www.donderdagmeppeldag.nl
www.grachtenfestivalmeppel.nl
www.balgenfestivalmeppel.nl
www.boomagenda.nl